Regulamin

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Firma Handlowo Usługowa Elmax – Alicja Klamut   z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 14, 40-027 Katowice, NIP: 643-146-54-45, wpisaną do  do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem DG – 64120 :, adres poczty elektronicznej: elmax-fuh@pro.onet.pl tel. +48 322285083; +48 692632202

 Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Złożenie przez Klienta zamówienia,
w którym podaje Sprzedawcy swoje dane osobowe, jest jednocześnie potwierdzeniem, że wyraża on zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych mu przez siebie danych osobowych wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia.

 

Składając zamówienie w sklepie internetowym elmax-sklep.com.pl oświadczasz, że zapoznałeś się z Regulaminem i akceptujesz jego postanowienia a także wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w celach wysyłki oraz wystawienia dowodu zakupu.Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowychi i  nie są przekazywane ani użyczane innym osobom lub instytucjom , są konieczne jedynie w celu wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży towarów i usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca lub Administrator ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Właściciel

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elmax-sklep.com.pl jest:

Firma Handlowo Usługowa Elmax – Alicja Klamut

z siedzibą :  40-027 Katowice , ulica Francuska 14

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem DG – 64120 wydanym przez Prezydenta miasta Siemianowic Śląskich

NIP: 643-146-54-45,

REGON: 240911336.

Nr r-ku  : ING BANK ŚLĄSKI  34 1050 1357 1000 0010 0263 4622

adres firmy : 40-027 Katowice , ulica Francuska 14

adres poczty elektronicznej :elmax-fuh@pro.onet.pl

numery telefonów : 32 228 50 83 , 692 632 202 , fax 32 228 50 83

Sklep elmax-sklep.com.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej elmax-sklep.com.pl

Specjalizuje się w elektrycznym ogrzewaniu wody i powietrza.

Ceny

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu elmax-sklep.com.pl podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Wszystkie produkty będące w ofercie elmax-sklep.com.pl są fabrycznie nowe , wolne od wad fizycznych i prawnych ,zostały wprowadzone legalnie na rynek polski ,  są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki.

Koszty wysyłki towaru są wyliczane po dodaniu do koszyka oraz wybraniu formy płatności oraz formy dostawy

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do : korekt , zmian w zakresie oferowanego asortymentu towarów  i cen, wprowadzania nowych i wycofywania poszczególnych towarów z oferty sklepu.

Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w sklepie internetowym są danymi katalogowymi producentów.Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, które nie mogą być podstawą roszczeń.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionych towarów.

 

Zamówienia i dostawa

Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie elmax-sklep.com.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Składanie zamówienia odbywa się poprzez wybranie z oferty sklepu internetowego towaru oraz umieszczenie go w koszyku zakupów.

Każde zamówienie przyjęte  do realizacji  będzie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. Obsługa sklepu potwierdzając zamówienie ustali z Zamawiającym termin oraz warunki dostawy.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT

Każdorazowo wraz z towarem sklep internetowy wysyła kartę gwarancyjną

elmax-sklep.com.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne, o czym poinformuje Kupującego.

Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane

W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od daty potwierdzenia zamówienia.Przy dokonywaniu płatności przelewem okres realizacji zamówienia liczony jest z chwilą wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy firmy ELMAX : ING BANK ŚLĄSKI  34 1050 1357 1000 0010 0263 4622

W przypadku braku towaru w magazynie  z przyczyn od nas niezależnych ( brak towaru u dostawcy ) Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia , może całkowicie zrezygnować z zamówienia , bądź tylko z pozycji , która wydłuża czas realizacji.

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

-przelew bankowy na konto sklepu na podstawie wysłanej Zamawiającemu faktury Pro-forma

-płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

Sposób zapłaty zależy od produktu , niektóre są wysyłane bezpośrednio od producenta i wtedy nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze.

Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską , za pomocą Poczty Polskiej lub można odebrać osobiście w firmie Katowice ul. Francuska 14.

Czas dostawy przesyłki do Kupującego wynosi:

-Poczta Polska – 1 do 3 dni (przesyłka priorytetowa),

-Kurier 2 -3 dni.

Podczas odbioru zamówienia należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem protokół reklamacyjny i powiadomić o tym sklep internetowy

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru

Zwroty

Zgodnie z Ustawą (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument,  który zawarł umowę na odległość   poza lokalem przedsiębiorstwa może w  ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy , odstąpić od umowy ( zwrócić towar ) bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając pisemne lub mailowe oświadczenie.

Zwracany towar musi posiadać nieuszkodzone oryginalne opakowanie,nie może być zniszczony i posiadać śladów użytkowania. Do towaru musi być  dołączona faktura i karta gwarancyjna.

Zwrot przedmiotu przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Celem zwrotu wpłaconej kwoty, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć otrzymany towar do siedziby firmy Elmax  na koszt własny

W razie odesłania towaru w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu i pozytywnej weryfikacji jego stanu przez firmę Elmax , oraz odesłania podpisanej faktury korygującej firma prześle zapłacone pieniądze na wskazane przez Kupującego konto, w ciągu  5 dni od daty zaakceptowania zwrotu

Warunkiem koniecznym do przesłania pieniędzy jest odesłanie podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej)

Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu, faktury ,karty gwarancyjnej i podpisanej faktury korygującej

Firma Elmax nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem” 

Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.Zwracany towar musi posiadać nieuszkodzone oryginalne opakowanie oraz nie może być uszkodzony , zniszczony, zdekompletowany oraz posiadać śladów użytkowania.

Aby odstąpić od umowy zawartej , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:elmax-fuh@pro.onet.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Oświadczenie należy nadać na adres : Firma Handlowo Usługowa Elmax  40-027 Katowice , ulica Francuska 14 lub za pomocą poczty elektronicznej elmax-fuh@pro.onet.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numer zamówienia
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
[login kupującego]

Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Reklamacje

Wszystkie produkty będące w ofercie elmax-sklep.com.pl są fabrycznie nowe , wolne od wad fizycznych i prawnych ,zostały wprowadzone legalnie na rynek polski ,  są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta.Warunki gwarancji oraz spis punktów serwisowych jak również procedura gwarancyjna zawarte są w kartach gwarancyjnych. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe. W razie reklamacji należy skontaktować się ze sklepem internetowym elmax-sklep.com.pl lub odpowiednim autoryzowanym punktem serwisowym.

Kupujący może składać  reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem elmax-fuh@pro.onet.pl, lub w formie pisemnej na adres  40-027 Katowice ul.Francuska 14. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana zostanie na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest kopia dowodu zakupu, oraz oryginalna karta gwarancyjna.

Istnieją trzy warianty procedury reklamacyjnej:

  • wysyłka reklamowanego towaru do firmy Elmax

  • wysyłka reklamowanego towaru pod wskazany adres serwisu

  • naprawa towaru w siedzibie Klienta

Firma Elmax  zastrzega sobie wybór procedury reklamacyjnej

Reklamowany towar, wysyłany do firmy Elmax albo  wskazany przez firmę Elmax winien być kompletny i opakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport.

Firma Elmax  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia.

Kupujący wysyła reklamowany towar za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej przez firmę Elmax.

Jeżeli sprzęt reklamowany przez Kupującego okaże się sprawny – Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu w obie strony, oraz pokrycia kosztów związanych z czynnościami diagnostycznymi

Postanowienia końcowe

  1. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio obowiązujące unormowania prawne, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, a w przypadku w jakim Regulamin odwołuje się do sprzedaży z Konsumentem również zapisy  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Poz. 827 z późn. zm.).
  2. Zapisy Regulaminu  zostały stworzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku zawierania umowy z Konsumentem z uwzględnieniem szczególnych uprawnień Konsumentów wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Poz. 827). i w żadnym zakresie zapisy Regulaminu nie mają na celu ograniczenia ustawowych uprawnień Konsumentów. W razie zaistnienia wątpliwości interpretacyjnych poszczególnych zapisów Regulaminu w przypadku sprzedaży Produktów konsumentom należy je interpretować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza z wyżej wymienioną ustawą.
  3. Sprzedający przestrzega zasady przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r., przestrzega normy etyczne i zawodowe przedsiębiorców, które są stosowane powszechnie w stosunkach danego rodzaju, jednak nie uczestniczy w zrzeszeniach, które nakładałyby na niego obowiązek przestrzegania sformalizowanego Kodeksu dobrych praktyk.
  4. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami,  i ilustracjami jest własnością Sprzedającego. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedającego.
  5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Sprzedawcy.  Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umów zawartych w oparciu o niniejszy regulamin, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.