Wkład do pieców kaflowych KWG 2,4

Wkład do pieców kaflowych KWG 2,4
530,00 zł
czas oczekiwania 7 dni

Wkład grzewczy KWG 2,4 kW

wkład kaflowy

Wkład grzejny (typu szwedzkiego) to zestaw grzałek elektrycznych, przeznaczonych do łatwego montowania wewnątrz pieców kaflowych, które już nie są przewidywane do ogrzewania pomieszczeń z wykorzystaniem tradycyjnych środków opałowych takich jak drewno i węgiel. Zestaw grzałek stanowi pod względem funkcjonalnym urządzenie stacjonarne, przetwarzające energię elektryczną w energię cieplną i oddające ją do wnętrza trzonu pieca kaflowego. Jest ono przyłączone trwale i zasilane ze stałej sieci elektrycznej grzanego obiektu, takiego jak: mieszkanie, biuro, obiekt socjalny, sakralny lub magazyn (oprócz magazynów materiałów palnych, wybuchowych, chemicznych i pyłów). Wkład grzejny znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie istniejące dotychczas piece kaflowe były eksploatowane w sposób tradycyjny.

Wkład może być przystosowany praktycznie do każdego modelu pieca kaflowego, uwzględniając przy tym wymiary samego pieca (zapotrzebowanie mocy), jak i indywidualne potrzeby wykonania pod wymiary jego drzwiczek.Najlepsze efekty eksploatacyjne uzyskuje się (oprócz nieocenionej wygody i pełnego komfortu czystości w ogrzewanym pomieszczeniu) zasilając sekcje grzejne wkładu tanią energią pozaszczytową (licznik dwutaryfowy).
Celem przystosowania pieca należy zaślepić i uszczelnić przewód kominowy oraz przebić w środku trzonu kanał umożliwiający prawidłową cyrkulację powietrza w piecu. Zadaniem wkładu jest wówczas akumulowanie energii cieplnej w trzonie pieca podczas nocy i oddawanie jej całą
powierzchnią kafli w godzinach dziennych.
Producent zapewnia profesjonalne doradztwo związane z doborem mocy grzejnej oraz zindywidualizowane wykonania: wymiarów wkładów na potrzeby konkretnych pieców, ewentualnie opcjonalne długości przewodu zasilającego.

Dane techniczne

      •   zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym klasy I

 • znamionowe napięcie zasilania elementów grzejnych: 230V~ z sieci energetycznej 230V
 • moc znamionowa sekcji grzejnych (łącznie): 2,4kW
 • wykonanie: z możliwością skokowej regulacji poboru mocy
 • masa całkowita w stanie gotowym do pracy: ~4 kg (zależnie od typu)
 • znamionowy czas ładowania pieca (nieprzerwanie): 8 godzin + 2 godziny
 • ładunek maksymalny (łączna energia
 • zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym klasy I
 • ): 24kWh
 • stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IP2X
 • kubatura ogrzewanych pomieszczeń: od ok. 30m3
 •  Wkład może występować w wersji z i bez regulacji.

   

  Przy zamówieniu należy podać:

 • moc grzewczą
 • napięcie zasilania (1 fazowe)
 • światło otworu
 • opcja regulacji ( z lub bez)
 • długość przewodu grzewczego (standard 1mb)

BUDOWA: Wkład do pieca kaflowego składa się z zestawu elementów grzejnych rurkowych ,któych metalowa obudowa częściowo umieszczona jest w piecu a pozostała część ( płyta czołowa) zakrywa otwór paleniska i jest mocowana za pomocą zasuwy/rygla, stosowanego wcześniej do zamykania drzwiczek.Płyta czołowa wkładu KWG wraz z wyłącznikami jest izolowana cieplnie od strony wewnętrznej folią odbijającą promieniowanie z wnętrza pieca oraz przez materiały niezawierające azbestu. Z zewnątrz osłona ta pokryta jest ekologiczną powłoką lakierowaną , nakładaną technologią proszkową , o wysokiej odporności mechanicznej i odporności na wysoką temperaturę.

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu wkładu należy dokonać jego pełnego wygrzania przy wariancie ustawienia poboru mocy na maksimum.Podczas tego procesu należy liczyć się z możliwością wypalania się zanieczyszczeń znajdujących się jeszcze w piecu.

MONTAŻ : Polega na zastąpieniu wkładem zdjętych drzwiczek frontowych pieca kaflowego , włożeniu wkładu do pieca , zamknięciu ryglem blokującym drzwi , a następnie podłączeniu grzałek do stałej instalacji elektrycznej, bezwarunkowo wyposażonej w żyłę uziemiającą. W tym celu po zdjęciu dotychczasowych drzwiczek pieca należy:

  włożyć wkład do pieca i starannie ustawić jego przyszłą pozycję pracy.Należy zwrócić uwagę na to, żeby poszczególne grzałki nie stykały się z sobą co mogłoby powodować  szybsze zużycie grzałek.

  za pomocą  rygla / zasuwy zamknąć wkład

  jeżeli wymiary otworu paleniska są nietypowe i wkład się nie mieści należy wykorzystać przesuwną blaszkę znajdującą się  w płycie czołowej wkładu.Za jej pomocą można w niewielkim stopniu regulowac szerokość wkładu

  wkład można dodatkowo zabezpieczyć przed dostępem np.dzieci poprzez dodatkowe nawiercenie otworu i przykręcenie wkładu do pieca.

OKRES GWARANCJI TRWA 24 miesiące i liczy się od daty sprzedaży wkładu grzejnego

Typ KWG 2,4/U      
Moc [W] 2400      
Znamionowe napięcie zasilania 230V      
Ilość i moc elementów grzejnych 3x800W      
Znamionowy czas ładowania na dobę [h] 8 (+2 )      
Ładunek znamionowy energii [kWh] 8 (+2 )      
Masa całkowita [kg] 5      
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń ( m3 ) ~30