Wkład do pieców kaflowych KWG 4,8/U UNIWERSALNY

Wkład do pieców kaflowych KWG 4,8/U
650,00 zł

Wkład grzewczy KWG 4,8 kW    UNIWERSALNY

Wkład grzejny (typu szwedzkiego) to zestaw grzałek elektrycznych, przeznaczonych do łatwego montowania wewnątrz pieców kaflowych, które już nie są przewidywane do ogrzewania pomieszczeń z wykorzystaniem tradycyjnych środków opałowych takich jak drewno i węgiel. Zestaw grzałek stanowi pod względem funkcjonalnym urządzenie stacjonarne, przetwarzające energię elektryczną w energię cieplną i oddające ją do wnętrza trzonu pieca kaflowego. Jest ono przyłączone trwale i zasilane ze stałej sieci elektrycznej grzanego obiektu, takiego jak: mieszkanie, biuro, obiekt socjalny, sakralny lub magazyn (oprócz magazynów materiałów palnych, wybuchowych, chemicznych i pyłów). Wkład grzejny znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie istniejące dotychczas piece kaflowe były eksploatowane w sposób tradycyjny.

Wkład może być przystosowany praktycznie do każdego modelu pieca kaflowego, uwzględniając przy tym wymiary samego pieca (zapotrzebowanie mocy), jak i indywidualne potrzeby wykonania pod wymiary jego drzwiczek.Najlepsze efekty eksploatacyjne uzyskuje się (oprócz nieocenionej wygody i pełnego komfortu czystości w ogrzewanym pomieszczeniu) zasilając sekcje grzejne wkładu tanią energią pozaszczytową (licznik dwutaryfowy).
Celem przystosowania pieca należy zaślepić i uszczelnić przewód kominowy oraz przebić w środku trzonu kanał umożliwiający prawidłową cyrkulację powietrza w piecu. Zadaniem wkładu jest wówczas akumulowanie energii cieplnej w trzonie pieca podczas nocy i oddawanie jej całą
 powierzchnią kafli w godzinach dziennych.
Producent zapewnia profesjonalne doradztwo związane z doborem mocy grzejnej oraz zindywidualizowane wykonania: wymiarów wkładów na potrzeby konkretnych pieców, ewentualnie opcjonalne długości przewodu zasilającego.

•   znamionowe napięcie zasilania elementów grzejnych: 400V

  • moc znamionowa sekcji grzejnych (łącznie): 4,8kW
  • wykonanie: z możliwością skokowej regulacji poboru mocy
  • masa całkowita w stanie gotowym do pracy: ~4 kg (zależnie od typu)
  • znamionowy czas ładowania pieca (nieprzerwanie): 8 godzin + 2 godziny
  • ładunek maksymalny (łączna energia
  • zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym klasy I
  • ): 40kWh
  • stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IP2X
  • kubatura ogrzewanych pomieszczeń:  ok. 50m3
  •  Wkład może występować w wersji z i bez regulacji.

BUDOWA: Wkład do pieca kaflowego składa się z zestawu elementów grzejnych rurkowych ,któych metalowa obudowa częściowo umieszczona jest w piecu a pozostała część ( płyta czołowa) zakrywa otwór paleniska i jest mocowana za pomocą zasuwy/rygla, stosowanego wcześniej do zamykania drzwiczek.Płyta czołowa wkładu KWG wraz z wyłącznikami jest izolowana cieplnie od strony wewnętrznej folią odbijającą promieniowanie z wnętrza pieca oraz przez materiały niezawierające azbestu. Z zewnątrz osłona ta pokryta jest ekologiczną powłoką lakierowaną , nakładaną technologią proszkową , o wysokiej odporności mechanicznej i odporności na wysoką temperaturę.

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu wkładu należy dokonać jego pełnego wygrzania przy wariancie ustawienia poboru mocy na maksimum.Podczas tego procesu należy liczyć się z możliwością wypalania się zanieczyszczeń znajdujących się jeszcze w piecu.

MONTAŻ : Polega na zastąpieniu wkładem zdjętych drzwiczek frontowych pieca kaflowego , włożeniu wkładu do pieca , zamknięciu ryglem blokującym drzwi , a następnie podłączeniu grzałek do stałej instalacji elektrycznej, bezwarunkowo wyposażonej w żyłę uziemiającą. W tym celu po zdjęciu dotychczasowych drzwiczek pieca należy:

   włożyć wkład do pieca i starannie ustawić jego przyszłą pozycję pracy.Należy zwrócić uwagę na to, żeby poszczególne grzałki nie stykały się z sobą co mogłoby powodować  szybsze zużycie grzałek.

  • za pomocą  rygla / zasuwy zamknąć wkład

   jeżeli wymiary otworu paleniska są nietypowe i wkład się nie mieści należy wykorzystać przesuwną blaszkę znajdującą się  w płycie czołowej wkładu.Za jej pomocą można w niewielkim stopniu regulowac szerokość wkładu

  • wkład można dodatkowo zabezpieczyć przed dostępem np.dzieci poprzez dodatkowe nawiercenie otworu i przykręcenie wkładu do pieca.

OKRES GWARANCJI TRWA 24 miesiące i liczy się od daty sprzedaży wkładu grzejnego

Typ KWG 4,8/U      
Moc [W] 4800      
Znamionowe napięcie zasilania 400V      
Ilość i moc elementów grzejnych 6x800W      
Znamionowy czas ładowania na dobę [h] 8 (+2 )      
Ładunek znamionowy energii [kWh] 24 (+6 )      
Masa całkowita [kg] 6      
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń ( m3 ) ~50